Cloud Intelligence Service

Tjänsteportalen Cloud Intelligence Service är uppdelad i en självbetjänings- och en
automationsdel. Till ett fast pris installerar och driftsätter Atea verksamhetens plattform
för hybrid it. Portalen baseras på VMware’s vRealize Automation