Argumenten som bygger ditt businesscase f?r en lyckad investering i digital B2B-handel

Att handla på nätet är självklart för de flesta konsumenter i dag, men när det gäller
försäljning mellan företag har digital handel inte kommit lika långt. Alla tecken pekar
dock på att den digitala B2B-handeln på sikt enbart kommer att öka i Sverige.