1 av 3 företag drabbas – tips för att skydda din verksamhet mot ransomware

Knappt en vecka passerar utan nyheter om att företag fått stopp i sin verksamhet på grund av en ransomware attack. Cyberkriminella utvecklar alltmer sofistikerade metoder för att lägga beslag på och kryptera verksamheters data (ibland hela system) och därefter begära lösensummor för att återställa informationen. Samtidigt flyttar alltfler verksamheter ut appar och informationshantering i molnet.